Bemutatkozás

Hivatalos név:  Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye

Anyaintézmény: Kőszeg, Chernel u. 12.  

Székhely: Csepreg, Széchenyi köz  8.

Telephely: Bük. Eötvös u. 1-3

Igazgató: Csukáné Szász Judit

Tagintézmény-igazgató: Benkőné Krizmanich Edina

OM azonosító: 040129

Fenntartó: Sárvári Tankerületi Központ

 

Kodály Zoltán írja:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. Cél: magyar zenekultúra.”

Tisztelt Látogató!

A 2018-19-es tanévben ünnepelte a Csepregi Zeneiskola szervezett zeneoktatásának 50. évfordulóját. 1968. őszén indult Csepregen az állami zeneoktatás a Kőszegi Zeneiskola kihelyezett tagozataként. Az 50 év alatt a zeneiskola fiókiskolaként, önálló zeneiskolaként és a helyi általános iskola intézményegységekeként, majd a 2020-21-es tanévtől ismét a Kőszegi Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola tagiskolájaként szolgálja a helyi és környékbeli fiatalok zenetanulását. 1989-ben Bük is csatlakozott a zeneoktatáshoz. Azóta a két kisvárosban töretlen lelkesedéssel folyik a hangszeres és elméleti zeneoktatás. 

A szervezett állami zeneoktatás kihat a város, a környező települések életére, formálja azok arculatát. A zeneiskola a település közművelődésének egy fontos bástyája. Kezdetektől fogva zeneiskolásaink bekapcsolódnak a „felnőtt zenésztársadalom” életébe, a város különböző kulturális rendezvényeibe, szólisztikusan és kamaracsoportokban egyaránt. Az intézmény rendszeresen részt vesz a helyi közéletben, illetve az elmúlt évtizedek munkájának gyümölcseként több hagyományteremtő rendezvény kezdeményezője lett a zeneiskola.

Az  50 éve fennálló csepregi zeneiskolában évtizedek során amatőr és hivatásos muzsikusok, értő koncertlátogató közönség nevelődött. Többek között az 50 év zeneoktatásának sikerességét bizonyítja a közel negyven zenei pályára lépett volt tanítványunk. Ez a zeneiskola indította el és alapozta meg zenei pályafutásukat.

Ma már volt növendékeink hozzák gyermekeiket, unokáikat a zeneiskola falai közé, és kísérik értő figyelemmel a gyermekek fejlődését.

A zeneiskola minőségi munkáját igazolja a 2007-ben elnyert  „Kiváló alapfokú művészetoktatási intézményi”  minősítés. Zeneiskolánk a mai napig a térség zenei életének meghatározó intézménye, és ezt az elődeinktől örökölt szerepet meg is kell őriznünk. Csepreg környékének zenei nevelését is a csepregi zeneiskola látja el,  hiszen a zeneiskola hitvallása  Kodály Zoltán elvein nyugszik, miszerint „A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. Kapja meg belőle részét minden magyar gyermek”

Jelenleg tizenötféle hangszeren 170 növendéket 17 főállású és óraadó zenetanár tanítja. A zenei oktatás Csepregen illetve Bükön folyik.

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, kürt, tenorkürt, baritonkürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, gitár, zongora, hegedű, gordonka.

Elméleti tanszakok: szolfézs-zeneelmélet, zenetörténet (zeneirodalom) stílusismeret.

Egyéb tanszakok: zenekar, kamarazene, kórus

Tanáraink, növendékeink rendszeres szereplői városi és a környező települések rendezvényeinek, ünnepségeinek.

Minden évben visszatérő eseményeink:

 • budapesti őszi és tavaszi zenei kirándulás
 • karácsonyi hangversenyek (Csepreg, Bük)
  hangszerbemutatók az óvodákban és iskolákban
  tanszaki hangversenyek
  tanári hangverseny
  tehetségkutatás
  Répce-menti fesztivál
  tanévzáró hangversenyek
  nyári zenei tábor

Pedagógiai szempontból legfontosabb partnereink:

 • a csepregi és büki óvoda,
 • a csepregi, büki, lövői általános iskola
 • Csepreg Város Fúvószenekara

A csepregi és büki óvodában zeneovis csoportokban lehetőség van játékos formában betekintést nyerni a zene birodalmába. Hangszeres bemutatókat tartunk, illetve karácsonyi hangversenyt adunk az óvodásoknak. Zeneovisaink legnagyobb része később zeneiskolánk hangszeres tanulója lesz.

Több mint tíz jelenlegi zeneiskolásunk a zeneiskola fúvós zenekara mellett tagja a felnőtt zenekarnak, ahol a rengeteg zenei, közösségi élmény mellett elsajátítják a társas muzsikához szükséges ismereteket.

Művészetpedagógiai célkitűzésünk:

Bárdos Lajos gondolataiból merítve –miszerint a zene nemesít, gazdagítja a kedélyt, és fogékonnyá tesz-, feladatunknak tartjuk, hogy a művészeti oktatás-nevelés sajátos eszközeivel érzelmileg gazdag, sokrétűen gondolkodó, biztos értékrendű, értékalkotásra képes, embereket neveljünk.

Benkőné Krizmanich Edina

tagintézmény-vezető